Beroepscentrales

De 6 vakcentrales van het ABVV groeperen werknemers per bedrijfssector, om jou zo heel gericht te kunnen helpen.
Je kunt bij hen terecht voor volgende zaken:

 • Alles omtrent Syndicale Premies
 • Alles omtrent relatie werknemer-werkgever
 • Vragen omtrent verlof & verlofgeld indien niet werkloos
 • Ontslag geven of krijgen, opzegperiodes
 • Ouderschapsverlof, klein verlet, tijdskrediet
 • Alle individuele problemen in verband met tewerkstelling
 • Veiligheidsmaatregelen CORONA op het werk
 • Vragen rond mogelijkheid SWT (brugpensioen)
 • Vragen Aanvullende Premies
 • Vragen rond pensioen
 • ….